นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 2 สำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 53 คน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 2,3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
วันที่ 23-27 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทยจังหวัดสตูล ใน"โครงการพัฒนาศักยภาพการขยายผลความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลสู่จิตอาสาสภากาชาดไทย" หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางพิศมร ไกรนรา ภริยานายอำเภอทุ่งหว้า เป็นประธานปิดการอบรม ณ ห้องประชุม1 โรงพยาบาลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
วันที่ 12 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทยจังหวัดพังงา ใน"โครงการพัฒนาศักยภาพการขยายผลความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลสู่จิตอาสาสภากาชาดไทย" หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย นางสุจิตรา วีริยานันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นประธานปิดการอบรม ณ ห้องประชุม โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา
18 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทยจังหวัดภูเก็ตใน" โครงการพัฒนาศักยภาพการขยายผลความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลสู่จิตอาสาสภากาชาดไทย " หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยนางระวีวรรณ เดชอมรธัญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และปิดโครงการ ณ ห้องประชุม เซ้าท์ ซีเพิร์ล โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต
วันที่ 20 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 25560 ได้มีพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการนี้ นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23 มกราคม 2560 ถึ
วันที่23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e-Learning” เคหพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560
กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จัดอบรมโครงการสร้างเสริมวิทยากรมืออาชีพด้านกายภาพบำบัด ให้กับวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2560 ณ ห้องสอนสุขศึกษา ชั้น 3 ตึกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
วันที่ 10 - 12 มกราคม 2560


   
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
19/03/2556 - 19/03/2556
เวลา 08.00-16.00
การดูแลผู้สูงอายุ ณ.โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
19/03/2556 - 21/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท LDC Dental
15/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
14/03/2556 - 14/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ - คล๊าค
13/03/2556 - 13/03/2556
เวลา 08.00-16.00
เคหพยาบาล ณ.โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต
12/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ คล๊าด ปทุมธานี
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.กรมราชองครักษ์
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท สัจวรรณ จำกัด
08/03/2556 - 08/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ
05/03/2556 - 05/03/2556
เวลา 08.00-16.00
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
20/07/2556
  • Css Template Preview
 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................