พิธีเปิดโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เคหพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี
28 - 30 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เคหพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะ ชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เคหพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางนภา ศกุนตนาค วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เคหพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดร.อรวรรณ จิววัฒนารักษ์ วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2559
กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้จัดการอบรมหลักสูตรวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 6 และ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ชั้น 6 ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 15 คน
วันที่ 6 และ 8 มิถุนายน 2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย และวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล มีจิตอาสาจัดฝึกอบรมหลักสูตร Basic life support ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ให้กับชาวต่างชาติที่มาพำนักในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นคุณครูโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 7 คน
5 มิถุนายน 2559
อบรมหลักสูตรวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยความร่วมมือของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอเซี่ยน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 47 คน
วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559
อบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 5/2559 สำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สภากาชาดไทย มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 47 คน
วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559


   
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
19/03/2556 - 19/03/2556
เวลา 08.00-16.00
การดูแลผู้สูงอายุ ณ.โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
19/03/2556 - 21/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท LDC Dental
15/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
14/03/2556 - 14/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ - คล๊าค
13/03/2556 - 13/03/2556
เวลา 08.00-16.00
เคหพยาบาล ณ.โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต
12/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ คล๊าด ปทุมธานี
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.กรมราชองครักษ์
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท สัจวรรณ จำกัด
08/03/2556 - 08/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ
05/03/2556 - 05/03/2556
เวลา 08.00-16.00
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
20/07/2556
  • Css Template Preview
 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................