กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการปฐมพยาบาล จาก 11 อำเภอ เพื่อสรุปประเมินผลโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา จังหวัดลพบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้นำชุมชนจาก 11 อำเภอ โดยวิทยากรเครือข่ายด้านการปฐมพยาบาล และได้รับเกียรติจาก คุณนวลจันทร์ แย้มศรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินทร์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
พิธีเปิดโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เคหพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี
28 - 30 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เคหพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะ ชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เคหพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางนภา ศกุนตนาค วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เคหพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดร.อรวรรณ จิววัฒนารักษ์ วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2559
กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้จัดการอบรมหลักสูตรวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 6 และ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ชั้น 6 ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 15 คน
วันที่ 6 และ 8 มิถุนายน 2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย และวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล มีจิตอาสาจัดฝึกอบรมหลักสูตร Basic life support ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ให้กับชาวต่างชาติที่มาพำนักในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นคุณครูโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 7 คน
5 มิถุนายน 2559


   
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
19/03/2556 - 19/03/2556
เวลา 08.00-16.00
การดูแลผู้สูงอายุ ณ.โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
19/03/2556 - 21/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท LDC Dental
15/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
14/03/2556 - 14/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ - คล๊าค
13/03/2556 - 13/03/2556
เวลา 08.00-16.00
เคหพยาบาล ณ.โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต
12/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ คล๊าด ปทุมธานี
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.กรมราชองครักษ์
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท สัจวรรณ จำกัด
08/03/2556 - 08/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ
05/03/2556 - 05/03/2556
เวลา 08.00-16.00
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
20/07/2556
  • Css Template Preview
 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................