นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายพานพุ่มสักการะ พระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 115 ปี และวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณอาคารพระบรมคุณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปี ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
21 ตุลาคม 2559
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบ 14 ปี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยนิมนต์พระจากวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จำนวน 5 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ และแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
วันที่ 5 ตุลาคม 2559
กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับอาสากาชาด เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และสำนักงานยุวกาชาด จำนวน 40 คน โดย ศ.นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุมีความร
27 - 29 กันยายน 2559
กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ให้กับอาสากาชาด สภากาชาดไทย ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 30 คน โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ และสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บู
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2559
งานวันการช่วยชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Thai Ress 2016) วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ จัดโดย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้ นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่า ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการช่วยชีวิตในประเทศไทย นอกจา
19 กันยายน 2559
ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในหัวข้อ "First Aid for and by children : พลังเด็ก พลังแห่งการปฐมพยาบาล" ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งมีนักเรียนและอาจารย์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ได้แก่ การแสดงบนเวที การแข่งขันปฐมพยาบาล และออกบูธนิทรรศการ
2 กันยายน 2559
นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้นำชุมชนจาก 11 อำเภอ โดยวิทยากรเครือข่ายด้านการปฐมพยาบาล และได้รับเกียรติจาก คุณนวลจันทร์ แย้มศรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินทร์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการปฐมพยาบาล จาก 11 อำเภอ เพื่อสรุปประเมินผลโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา จังหวัดลพบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2559


   
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
19/03/2556 - 19/03/2556
เวลา 08.00-16.00
การดูแลผู้สูงอายุ ณ.โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
19/03/2556 - 21/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท LDC Dental
15/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
14/03/2556 - 14/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ - คล๊าค
13/03/2556 - 13/03/2556
เวลา 08.00-16.00
เคหพยาบาล ณ.โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต
12/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ คล๊าด ปทุมธานี
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.กรมราชองครักษ์
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท สัจวรรณ จำกัด
08/03/2556 - 08/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ
05/03/2556 - 05/03/2556
เวลา 08.00-16.00
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
20/07/2556
  • Css Template Preview
 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................