การอบรมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลให้กับประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 7 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย
16 ธันวาคม 2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อความร่วมมือในการดำเนินการจัดการหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชนจังหวัดกระบี่ ตรัง และจังหวัดพังงา ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานการคลัง สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ศูนย์ฝึกอบ
14 ธันวาคม 2559
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 14.30 น. นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายบุคลากร สภากาชาดไทย นายพระนาย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ นางสาวเพ็ญศริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เข้าเยี่ยมชมหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 2
13 ธันวาคม 2559
นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝีกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย กล่าวรายงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการขยายผลความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลสู่จิตอาสาสภากาชาดไทย โดยมีนางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับวิทยากรเครือข่าย 6 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยสึนามิ ประกอบด้วยจังหวัดตรัง กระบี่ สตูล ระนอง พังงา และภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 87 คน ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
27 - 30 พฤศจิกายน 2559
การอบรมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาล ให้กับประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 4 วันที่21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
21 พฤศจิกายน 2559
การอบรมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาล ให้กับประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 3 วันที่18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
18 พฤศจิกายน 2559
การอบรมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาล ให้กับประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 2 วันที่14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
วันที่14 พฤศจิกายน 2559
นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายพานพุ่มสักการะ พระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 115 ปี และวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณอาคารพระบรมคุณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปี ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
21 ตุลาคม 2559


   
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
19/03/2556 - 19/03/2556
เวลา 08.00-16.00
การดูแลผู้สูงอายุ ณ.โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
19/03/2556 - 21/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท LDC Dental
15/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
14/03/2556 - 14/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ - คล๊าค
13/03/2556 - 13/03/2556
เวลา 08.00-16.00
เคหพยาบาล ณ.โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต
12/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ คล๊าด ปทุมธานี
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.กรมราชองครักษ์
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท สัจวรรณ จำกัด
08/03/2556 - 08/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ
05/03/2556 - 05/03/2556
เวลา 08.00-16.00
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
20/07/2556
  • Css Template Preview
 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................